top of page

The Dead and the Living

Een concertreeks met een zeer afwisselend programma van

zang en orgelspel in het kader van bevrijdingsdag. Dit wordt uitgevoerd door het Golden Circle Ensemble.

Het thema voor deze concerten is "The Dead and the Living". Als uitgangspunt is er gekozen voor het Requiem van G. Fauré. Dit fraaie stuk zal worden omlijst door muziek van Vavilov, Elgar, Coleman en mooie orgelimprovisaties. April, mei 2014

Highlights of the Messiah in 60 minutes

Hoogtepunten uit de Messiah van G.F. Händel, uitgevoerd door het Golden Circle Ensemble o.l.v. John Bakker en begeleid door de organist André de Jager. De serie van vier concerten heeft in oktober 2014 en 2015 plaats gevonden.

Highlights of the Mattheus Passion

Hoogtepunten uit de Mattheus Passion, uitgevoerd door het Golden Circle Ensemble o.l.v. John Bakker en begeleid door de organist André de Jager. Een serie van vijf concertenh heeft in maart april 2015 en 2016 plaats gevonden.

Requiem W.A. Mozart kv626

Dit beroemde Requiem zal worden uitgevoerd op vele lokaties. Het Golden Circle Ensemble staat voor een bijzondere uitvoering van dit werk.

Deze concerten zijn uitgevoerd in mei en juni 2015

The Rhythm of Life

Een populair klassiek programma verzorgd door een klein ensemble van 4 vocalisten en begeleider van het Golden Circle Ensemble. Deze serie loopt dit hele jaar door.

Summertime

Een programma met een afwisselend programma door het Golden Circle Ensemble in samenwerking met een brassquartet in een serie van 3 concerten in mei 2016

bottom of page